NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020.

09.03.2016.

Predmet nabave je nabava usluga stručnog nadzora na izgradnjom, koja se provodi radi izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Poziva “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” (referentni broj poziva 3d1.1.1.). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.