Nabava u sklopu projekata financiranih iz operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020.

01.03.2016.

Kratki opis nabave: Izvođenje građevinsko-obrtnih radova, hidrantske mreže, vodovoda i kanalizacije, izgradnja pristupne ceste, manipulativnih površina, parkirališta i odvodnje s prometnica.