Dundo-prometDutrax d.o.o.

DuTrax d.o.o. Naše kćer poduzeće, koje se bavi proizvodnjom vatrogasnih vozila i opreme: Izrada kompletnog vatrogasnog vozila Razvijamo kompletno vatrogasno vozilo prema zahtjevima kupca. Prilagođavamo se podvozjima različitih proizvođača i radimo vozilo prema Vašim...

Dosadašnji projekti

Dosadašnji projekti U nastavku prikazujemo popis projekata od 2015. na dalje: Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu – proširenje proizvodnih kapaciteta poduzeća DUNDO-PROMET d.o.o. (2015.- 2018.) Element projekta 1:  IZGRADNJA...