Dundo-prometOstali tehnološki procesi

Procesi

Obrada metala

Bušenje, brušenje, probijanje, narezivanje navoja, utiskivanje matica, upuštanje (lomljenje bridova), piljenje, rezanje i ostalo.

Dundo ostali tehnološki procesi

O ostalim tehnološkim procesima

Bušenje

Bušenje je vrsta strojne obrade odvajanjem čestica kojim se posebnim alatom (svrdlom) izrađuju valjkaste (cilindrične) rupe u obratku. Alat obavlja glavno rotacijsko gibanje i pravocrtno posmično gibanje koje mora biti u smjeru osi rotacije. Pod bušenjem u užem smislu razumije se izrada okruglih rupa (navrt, uvrt, provrt) s pomoću reznog alata (svrdla), koje ujedno potpuno određuje i promjer rupe u grubljoj toleranciji. Bušenje se izvodi na alatnim strojevima, pretežno bušilicama, pri čemu je glavno gibanje kružno kontinuirano, a posmično gibanje (posmak) pravolinijsko kontinuirano koje se izvodi istodobno kad i glavno gibanje. Alat koji se koristi je svrdlo koje je određeno brojem reznih oštrica, kutom žlijeba svrdla, materijalom svrdla, geometrijom vrha svrdla, jezgrom i geometrijom oštrice.

Zabušivanje

Zabušivanje ili označavanje središta rupe je postupak obrade provrta (rupe) koji se koristi prije bušenja kako bi se spiralno svrdlo centriralo i pravilno vodilo. Također se koristi za izradu gnijezda kod vratila i osovina za centriranje i pravilno stezanje prilikom daljnjih strojnih obrada na vratilu ili osovini. Alat koji se koristi je zabušivač (zabušivalo).

Proširivanje

Proširivanje je postupak bušenja svrdlom većeg promjera od promjera već postojeće rupe.

Upuštanje

Upuštanje je postupak obrade ulaza ili izlaza okrugle rupe. Upuštala su rezni alati koji se upotrebljavaju za proširivanje ulaza ili izlaza rupe, te za postizanje točnijeg oblika postojećih rupa. Režu kao i svrdla i izrađuju se s dvije, tri ili više reznih oštrica. Upuštanje je gruba obrada metala. Njima obrađujemo čelne plohe ravno ili pod kutom. Služe za proširivanje, upuštanje za glave vijka, obradu kosih krajeva rupe i za poravnavanje uzdignutih dijelova obratka. Prema obliku i svrsi upuštala se dijele na:

 • spiralna ili navojna upuštala,
 • vratna upuštala,
 • konusna upuštala,
 • nasadna upuštala,
 • jednostrana čelna upuštala,
 • specijalna upuštala.

Razvrtanje

Razvrtanje je postupak fine (završne) obrade cilindrične rupe. Točnost dimenzije, geometrijski oblik i hrapavost površine koja se dobije nakon obrade svrdlom ne zadovoljava u većini slučajeva. Razvrtala su rezni alati koji se upotrebljavaju za završnu obradu rupe i služe za finu obradu već postojećih rupa, to jest za dotjerivanje glatkoće površine i postizanje veće točnosti izbušenih rupa (dosjed).

Urezivanje navoja

Urezivanje navoja u rupi je postupak izrade spiralnih utora u postojećoj rupi. Ureznica ulazi okomito u okruglu rupu određenim brojem okretaja, te određenim posmakom, koji mora odgovarati koraku navoja.

Štancanje

Štancanjem se mogu obrađivati metali i nemetali. Kod metala se najčešće obrađuju čelični, mesing i aluminijski limovi. Oni mogu biti u obliku ploča, traka ili vrpca te debljine do 6 mm. Čelični limovi deblji od 6 mm se moraju dodatno zagrijavati. Primjena štanci je u serijskoj i masovnoj proizvodnji. Pravilnom upotrebom materijala i pravilnom obradom se može jednim alatom izraditi serija od više tisuća komada. Vrijeme izrade je mnogo kraće što rezultira velikom produktivnosti procesa.

Dundo ostali tehnološki procesi
Dundo ostali tehnološki procesi

Strojevi

BAUER MASCHINENBAU BOHRMAX Z40

 • Bušenje i glodanje dugih dijelova

PEMSERTER SERIES 2000

 • Stroj za utiskivanje matica i vijaka

MEBA PRO 260 AP

 • Automatska pila

MUBEA HIW 750/510

 • Stroj za odsjecanje plosnatog, okruglog čelika i probijanje rupa

ARKU FlatMaster 55 125

 • Stroj za ravnanje

LOEWER SWING-GRINDER

 • Stolna brusilica za skidanje srha i brušenje površina 

Ekcentar preše 100 t

 • Strojevi za probijanje lima s posebnim alatima