Dundo-prometStrojna obrada

Tehnologije

CNC

Preciznost i kvaliteta tehnoloških procesa (tokarenje, glodanje, plansko brušenje i rezanje pilom), ostvarena je modernim strojevima, poštivajući najviše industrijske standarde.

Dundo strojna obrada

O tehnološkom procesu strojne obrade

Strojna obrada (obrada odvajanjem čestica)

Zbog mogućnosti široke primjene strojna obrada je nezaobilazna tehnologija u gotovo svim granama industrije. Za očuvanje konkurentnosti na tržištu važno je osigurati produktivnost, kvalitetu, ekonomičnost i pouzdanost.

Strojna obrada kao sustav sastoji se od tri neophodna elementa: obratka, alata i alatnog stroja.

Kao glavne prednosti strojne obrade potrebno je istaknuti sljedeće:

 • postizanje visoke točnosti izrade,
 • uskih tolerancija i kvalitete površine,
 • mogućnost obrade različitih materijala,
 • mogućnost obrade i najsloženijih oblika,
 • obrada kaljenih materijala,
 • vrlo mali utjecaj na strukturu materijala,
 • izrada pojedinačnih komada i velikih serija.

Najčešći postupci strojne obrade su tokarenje i glodanje.

Tokarenje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem) pretežito rotacijskih (simetričnih i nesimetričnih, okruglih i neokruglih) površina. Izvodi se na alatnim strojevima, tokarilicama, pri čemu je glavno (rezno) gibanje kružno i izvodi ga obradak.
Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica u kojem glavno gibanje (rotacijsko) izvodi alat, a pomoćno (posmično) gibanje izvodi obradak.

Postizanje kvalitete i uskih tolerancija omogućeno je korištenjem suvremenih tokarilica i obradnih centara japanskog proizvođača Okuma.

Korištenjem obradnih centara omogućena je izrada proizvoda zahtjevne geometrije uz manji broj stezanja i kraće vrijeme izrade.

Materijali alata za strojnu obradu koji se najčešće koriste su tvrdi metali i brzorezni čelici. Zbog postizanja kvalitete obradaka, povećanja rezne sposobnosti alata i manjeg utjecaja na procese trošenja koriste se isključivo alati provjerenih proizvođača.

Dundo strojna obrada
Dundo strojna obrada

Strojevi

Okuma L3000

 • Tokarilica
 • Maksimalni promjer obratka Ø300
 • Maksimalna dužina obratka 1000 mm
 • Revolver s 12 prihvata s pogonjenim alatima
 • Broj osi: 4

Okuma LB4000

 • Tokarilica
 • Maksimalni promjer obratka Ø400
 • Maksimalna dužina obratka 1200 mm
 • Revolver s 12 prihvata s pogonjenim alatima
 • Broj osi: 3

ROMI M510

 • Tokarilica
 • Maksimalni promjer obratka Ø250
 • Maksimalna dužina obratka 1000 mm
 • Broj osi: 2

Okuma M560R-V

 • Obradni centar
 • Dimenzije obradnog stola 1000×500 mm
 • Spremište za 32 alata
 • Broj osi: 3

Okuma M560R-Ve

 • Obradni centar
 • Dimenzije obradnog stola 1000×500 mm
 • Spremište za 32 alata
 • Broj osi: 3