Dundo-prometCNC savijanje

Tehnologije

CNC

Savijanje limova se odrađuje na CNC savijačicama čime osiguravamo kvalitetu i prilagodbu proizvoda potrebama tržišta.

Dundo CNC savijanje

O tehnološkom procesu CNC savijanja

Suvremena tehnologija savijanja nudi široku paletu mogućnosti obrade: savijanje, presavijanje i različiti radijusi, uz široki raspon debljina lima i materijala.

Savijanje spada u grupu postupaka oblikovanja deformiranjem koji se najčešće primjenjuju. Pretežno se postupci savijanja obavljaju u hladnom stanju, no debeli limovi se savijaju u toplom stanju. Za vrijeme savijanja lim je podvrgnut i elastičnim i plastičnim naprezanjima, pa se iz toga razloga kada prestanu djelovati vanjske sile, savijen obradak, zbog prisustva elastičnih naprezanja, malo povrati i otvori. Karakteristika procesa savijanja lima je u većini slučajeva, lokalno plastično deformiranje. Zona deformiranja tada obuhvata manji dio volumena lima, mada ima postupaka gdje se deformira kompletni lim (volumen).

Prednosti CNC savijanja su:

 • produktivnost bez premca
 • potpuna sloboda primjene
 • sveobuhvatna jednostavnost za upotrebu
 • točni rezultati
 • vrhunska kontrola

Širok izbor koje nam pružaju strojevi, omogućavaju korištenje brojnih tonaža, duljina savijanja i svestrane značajke. ACB (Automatically Controlled Bending) jamči da će kut biti točan, odmah od prvog savijanja.
Brza izmjena alata, kao i minimalno vrijeme postavljanja kroz automatske i samo centrirajuće stezaljke za alat osiguravaju visoku produktivnost i minimiziranje troškova izrade.

Na našim CNC savijačicama lima u mogućnosti smo izvoditi vrlo precizna savijanja pod različitim kutovima i radijusima ovisno o potrebama kupca. S višegodišnjim iskustvom i stručno osposobljenim kadrom u mogućnosti smo izraditi veoma kompleksne proizvode.

Posjedujemo široki asortiman standardnih alata za savijanje kako bi smo mogli zadovoljiti sve zahtjeve kupaca.

CNC savijanje
CNC savijanje

CNC savijačice

BYSTRONIC XPERT 100

 • Pritisak stroja: 100 t
 • Dužina savijanja: 2050 mm

TRUMPF TRUMABEND V3200

 • Pritisak stroja: 320 t
 • Dužina savijanja: 4420 mm

BYSTRONIC BEYELER PR2000 IPC

 • Pritisak stroja: 200 t
 • Dužina savijanja: 3000 mm

HACO ATS 560

 • Pritisak stroja: 70 t
 • Dužina savijanja: 2000 mm

BAYKAL APHS 1250X35

 • Pritisak stroja: 35 t
 • Dužina savijanja: 1250 mm